Otwórz menu

Regulaminy korzystania z urządzeń rozrywkowych

W trosce o profesjonalizm świadczonych usług oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku proponujemy Państwu usługę wykonania dla Państwa regulaminu, określającego zasady bezpieczeństwa zabawy a także zgodnego z wiążącymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z:

  • ustawą kodeks cywilny,
  • ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
  • ustawą o rzeczach znalezionych,
  • ustawą o ochronie danych osobowych .

Zapewniamy, iż opracowany przez firmę OPERAT i PRAWO regulamin korzystania z urządzenia zabawowego będzie dokumentem zgodnym z powyższymi wymogami prawnymi, co będzie dla Państwa kluczowe w przypadku jakiegokolwiek postępowania kontrolnego i pozwoli jednocześnie na uniknięcie przez Państwa dolegliwości prawnych w postaci kar finansowych (w chwili obecnej skontrolowanym przez UOKiK przedsiębiorcom grozi kara finansowa w wysokości do 10% obrotu w poprzednim roku).

Przypominamy także, iż prawidłowy i zgodny z przepisami obowiązującego prawa regulamin jest również dokumentem niezwykle istotnym w kontekście odpowiedzialności przedsiębiorcy w przypadku zdarzeń kwalifikowanych jako „wypadek”. OPERAT i PRAWO skupia rzeczoznawców technicznych urządzeń rozrywkowych oraz prawników. Współpraca rzeczoznawcy z pionem prawnym pozwala Nam na stworzenie dla Państwa dokumentacji, która chroni Państwajako przedsiębiorców w relacji z klientem występującym w roli konsumenta, jak i w sytuacjach, w których ustala się zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy za ewentualną szkodę, powstałą w obiekcie lub w trakcie korzystania z danego urządzenia.

W chwili obecnej oprócz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, także Najwyższa Izba Kontroli również objęła zakresem swojego zainteresowania branżę rozrywkową w ramach realizacji nadzoru nad urządzaniami obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Wyniki raportu nie są optymistyczne, pokazują wyraźnie, iż wielu przedsiębiorców oraz organizatorów zabawy nie posiada prawidłowo opracowanych regulaminów korzystania z urządzeń.

W przypadku chęci nawiązania współpracy i omówienia szczegółów usługi zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

Przeglądy, atesty - email kontakt@rzeczoznawca-dmuchance.pl
Rzeczoznawca urządzeń rozrywkowych - adres ul. Różana 9, 42-500 Będzin
Wróć do góry
Zamknij menu