Otwórz menu

Siłownie zewnętrzne – atesty, orzeczenia, przeglądy

Coraz większą popularność zdobywają w Polsce urządzenia przeznaczone do ćwiczeń na świeżym powietrzu, do zalicza się siłownie zewnętrzne zwane również siłowniami na powietrzu. Firma OPERAT i PRAWO w ramach swojej działalności realizuje przeglądy techniczne oraz wydaje orzeczenia techniczne (atesty) dla siłowni zewnętrznych. W naszym kraju powstaje coraz więcej tego rodzaju siłowni, które mają charakter sportowo – rekreacyjny. Z racji popularności siłowni zewnętrznych istotnym jest, aby dokonywać regularnych kontroli siłowni, celem dbałości o bezpieczeństwo osób korzystających z urządzeń zainstalowanych w konkretnych siłowniach.

W ogólnym rozumieniu siłownią zewnętrzną nazywamy wyodrębnione i dostępne dla społeczności miejsce, w którym zainstalowane są urządzenia rekreacyjne-sportowe. Cechą siłowni zewnętrznych jest to, iż w zasadzie każdy może z nich skorzystać i ćwiczyć na urządzeniach samodzielnie, bez asysty ani ingerencji osób trzecich. Warto zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa, a to konieczność usystematyzowania zasad korzystania z poszczególnych urządzeń w siłowni poprzez regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych tematyką siłowni zewnętrznych do skorzystania z usług firmy OPERAT i PRAWO w zakresie przeglądów siłowni zewnętrznych oraz wydawania orzeczeń technicznych.

rzeczoznawca silownia zewnętrzna

RODZAJE KONTROLI NA SIŁOWNIACH ZEWNĘTRZNYCH

W przedmiotowym artykule pragniemy przedstawić Państwu istotne informacje dotyczące eksploatacji oraz kontroli, jakich należy dokonywać względem siłowni zewnętrznych. Na samym wstępie wskazać należy, iż częstotliwość kontroli uzależniona jest od wielu składowych, tj. m.in. od rodzajów zainstalowanych urządzeń, intensyfikacji korzystania z urządzeń w siłowni ale także sposobu korzystania z siłowni przez użytkowników. Niemniej istotne są także takie czynniki jak poziomu wandalizmu, położenia nadmorskiego, zanieczyszczenia powietrza, zakwaszenia gruntu, wieku urządzenia, itp.

Normy określające rodzaje kontroli wymaganych na siłowniach zewnętrznych wyróżniają następujące rodzaje przeglądów kontrolnych :

a) regularna kontrola przez oględziny – umożliwia ujawnienie oczywistych zagrożeń, mogących być wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych. Typowe zagrożenia mogą mieć postać połamanych części lub potłuczonych butelek, należy także zwrócić uwagę na czystość, prześwity między urządzeniem a gruntem, jakość nawierzchni, wykończenie wygładzonych powierzchni, wystające fundamenty, ostre krawędzie, brakujące części, nadmierne zużycie (części ruchomych) i

integralność struktury. Codzienna taka kontrola może być konieczna na siłowni zewnętrznej intensywnie użytkowanych lub narażonych na wandalizm. Zwykle kontrolę taką rekomenduje się raz na tydzień. W miesiącach jesienno – zimowych, przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, kontrole te można wykonywać co 2-tygodnie albo co miesiąc. Kontrole takie wykonuje nabywca urządzenia, albo osoba fizyczna lub firma przez niego uprawniona, na koszt nabywcy.

b) kontrola funkcjonalna – bardziej szczegółowa niż regularna kontrola przez oględziny, mająca na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilności sprzętu, oraz przebadania stopnia zużycia. Zaleca się także zwrócenie szczególnej uwagi na elementy fabrycznie zamknięte (nierozbieralne). Oczywiście przy tej kontroli należy zwrócić uwagę na wszystkie zagrożenia przedstawione w punkcie a). Kontrola taka powinna być wykonywana co 3 miesiące. Kontrolę taką wykonuje nabywca urządzenia, albo osoba fizyczna lub firma przez niego uprawniona, na koszt nabywcy.

c) coroczna kontrola podstawowa – w celu oceny ogólnego stopnia bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów i powierzchni. Obejmuje skutki działania czynników atmosferycznych, objawy gnicia i korozji oraz wszelkie zmiany poziomu bezpieczeństwa wyposażenia wynikające z wykonanych napraw lub z dodania bądź wymiany elementów. Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy fabrycznie zamknięte (nierozbieralne), kontrola ta może wymagać wydobycia lub demontażu pewnych części, smarowania, dociągania nakrętek, regulacji naciągu lin ewentualnie malowanie elementów konstrukcji. Kontrole te wykonuje się co 12 miesięcy. Należy tak ustawić plan kontroli, aby w jak najszybszym czasie z uwzględnieniem maksymalnych odstępów czasu między różnymi kontrolami, kontrole coroczne odbywały się w pierwszych kwartałach kolejnych lat, przed okresem intensywnej eksploatacji. W okresie gwarancji powinien je wykonywać uprawniony podmiot. Kontrole te wykonuje się na koszt nabywcy.

Firma OPERAT i PRAWO wspiera swoich Klientów w realizacji przeglądów kontrolnych na siłowniach zewnętrznych. Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

Przeglądy, atesty - email kontakt@rzeczoznawca-dmuchance.pl
Rzeczoznawca urządzeń rozrywkowych - adres ul. Różana 9, 42-500 Będzin
Wróć do góry
Zamknij menu