Otwórz menu

Sale i place zabaw – atesty, orzeczenia, przeglądy

OPERAT i PRAWO obsługuje przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dbałości o bezpieczeństwa na placach zabaw.

W ramach Naszej oferty proponujemy:

Sale i place zabaw – atesty, orzeczenia, przeglądy

Normy dla placów i sal zabaw

W lipcu 2008 wyszły aktualizację Polskich Norm dotyczących placów i sal zabaw. Niestety tekst na razie nie jest dostępny w języku polskim. W powyższej normie dodano dwie części:

Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań placów zabaw określa norma PN-EN 1176-1.Wszystkie urządzenia znajdujące się na placu powinny spełniać wymagania podane przez normę. Normy szczegółowe odnoszące się do konkretnych urządzeń mogą powyższe wymagania modyfikować.

Poszczególne części normy dotyczą:

Dodatkowo obowiązuje norma PN-EN 1176-7 odnosząca się do instalacji, konserwacji, przeglądów i eksploatacji. W normie PN-EN 1177 zawarte są wymagania bezpieczeństwa jakie powinno spełniać podłoże oraz metody testowe.

Skontaktuj się z nami

Przeglądy, atesty - email kontakt@rzeczoznawca-dmuchance.pl
Rzeczoznawca urządzeń rozrywkowych - adres Sandomierska 7 lok. 3, 41-902 Bytom
Wróć do góry
Zamknij menu