Otwórz menu

System zarządzania bezpieczeństwem na placu zabaw

Bezpieczeństwo na placu zabaw – zaufaj specjalistom

Poniżej uprzejmie przedstawiamy wszystkim zainteresowanym tematyką placów zabaw swoistego rodzaju kompendium traktujące o zagadnieniach dotyczących ogólnych wymagań bezpieczeństwa, jakie winny być przestrzegane na placach zabaw. Reguły te mają zastosowanie do wszystkich urządzeń znajdujących się na placach zabaw. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że dla poszczególnych urządzeń na placach zabaw (huśtawek, zjeżdżalni, karuzeli itd.) istnieją – poza przedstawionymi niżej – wiążące jeszcze inne wymogi bezpieczeństwa, które są określane przez treść normy.

System zarządzania bezpieczeństwem na placu zabaw

Ogólne wymagania bezpieczeństwa na placach zabaw wynikające z z normy PN-EN 1176:

Nasza firma pomaga właścicielom lub administratorom placów zabaw we wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem na placu zabaw. We współpracy z Naszymi Klientami przygotowujemy dokumentację wdrożeniową dla placów zabaw.

Regulamin placu zabaw

Głównymi elementami takiego systemu powinny być wewnętrzne zasady utrzymania placu zabaw, takie jak czytelny i jasny Regulamin placu zabaw, Plan kontroli oraz Harmonogram konserwacji i napraw wraz z dołączonymi formularzami dotyczącymi działań podejmowanych na placu zabaw. Wszystko, co odnosi się do placu zabaw powinno być z kolei rejestrowane w Książce placu zabaw.

Przygotowujemy dla placów zabaw także plan kontroli, który jest niezwykle doniosłym elementem w przypadku wystąpienia wypadku, czy też innych zdarzeń niepożądanych w toku zabawy na placu zabaw. Dodatkowo przygotowujemy dla Naszych Klientów harmonogram konserwacji i napraw placu zabaw. Zakres dokumentu jest ściśle związany z czynnościami kontrolnymi i odnosi się do zapisów znajdujących się w planie kontroli i w odpowiednich formularzach. System zarządzania bezpieczeństwem na placu zabaw ustalany jest indywidualnie dla każdego placu zabaw.

Zapraszamy do współpracy.

Skontaktuj się z nami

Przeglądy, atesty - email kontakt@rzeczoznawca-dmuchance.pl
Rzeczoznawca urządzeń rozrywkowych - adres Sandomierska 7 lok. 3, 41-902 Bytom
Wróć do góry
Zamknij menu