Otwórz menu

Regulamin placu zabaw

Regulamin placu zabaw – skorzystaj z usług profesjonalistów

Firma OPERAT i PRAWO, która profil swojego działania skupia wokół obsługi przedsiębiorców działających na rynku branży rozrywkowej zarówno w aspekcie bezpieczeństwa zabawy, jak i obszaru prawnego – poddaję pod Państwa rozwagę współpracę obejmującą opracowanie postanowień regulaminów, dedykowanych Państwa placom zabaw. Przygotowujemy regulaminy dla właścicieli placów zabaw, a także dla ich administratorów. Naszymi Klientami są Miejskie Ośrodki Kultury, Ośrodki Sportu i Rekreacji, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Placówki Oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz inne podmioty, które na swoim terenie posiadają plac zabaw.

W ramach przedmiotowej oferty, poczuwamy się w obowiązku poinformować Państwa, iż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach przeprowadzonego postępowania kontrolnego sprawdził wzorce obowiązujących u przedsiębiorców z branży rozrywkowej regulaminów i innych dokumentów w ramach, których firmy ustalają zasady korzystania z obiektów rozrywkowych. Wyniki przedmiotowej kontroli wyraźnie wskazują, iż każdy z kontrolowanych podmiotów stosował w regulaminach sprzeczne z prawem postanowienia. W podsumowaniu kontroli czytamy, iż kontrolowane regulaminy zawierały tzw. niedozwolone klauzule umowne, co spowodowało wszczęcie przez Prezesa UOKiK postępowań przeciwko podmiotom kontrolowanym.

regulamin placu zabaw 3

Usługa wykonania regulaminu placu zabaw

W trosce o profesjonalizm świadczonych usług oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku proponujemy Państwu usługę wykonania dla Państwa regulaminu, określającego zasady bezpieczeństwa zabawy a także zgodnego z wiążącymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z :

Zapewniamy, iż opracowany przez firmę OPERAT i PRAWO regulamin korzystania z placu zabaw będzie dokumentem zgodnym z powyższymi wymogami prawnymi, co będzie dla Państwa kluczowe w przypadku jakiegokolwiek postępowania kontrolnego i pozwoli jednocześnie na uniknięcie przez Państwa dolegliwości kontrolnych.

Przypominamy także, iż prawidłowy i zgodny z przepisami obowiązującego prawa regulamin jest również dokumentem niezwykle istotnym w kontekście odpowiedzialności w przypadku zdarzeń kwalifikowanych jako „wypadek”. OPERAT i PRAWO skupia rzeczoznawców technicznych urządzeń rozrywkowych oraz prawników. Współpraca rzeczoznawcy z pionem prawnym pozwala Nam na stworzenie dla Państwa dokumentacji, która w pełni odpowiada wymaganiom prawnym.

W chwili obecnej oprócz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, także Najwyższa Izba Kontroli również objęła zakresem swojego zainteresowania branżę rozrywkową w ramach realizacji nadzoru nad urządzaniami obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Wyniki raportu nie są optymistyczne, pokazują wyraźnie, iż wielu właścicieli i administratorów placów zabaw nie posiada prawidłowo opracowanych regulaminów.

W przypadku chęci nawiązania współpracy i omówienia szczegółów usługi zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

Przeglądy, atesty - email kontakt@rzeczoznawca-dmuchance.pl
Rzeczoznawca urządzeń rozrywkowych - adres ul. Różana 9, 42-500 Będzin
Wróć do góry
Zamknij menu