Otwórz menu

Inspekcje na placach zabaw po zamontowaniu urządzeń

Inspekcja placu zabaw – zaufaj specjalistom

OPERAT i PRAWO realizuje dla Klientów inspekcje na placach zabaw po zamontowaniu urządzeń. Nasze doświadczenie pokazuje, iż posiadanie certyfikatów producentów nie gwarantuje, że urządzenie będzie faktycznie zgodne z normami. Z uwagi na powyższe, przed oddaniem placu zabaw do użytku należy poddać sprzęt kontroli pomontażowej. Kontrolę winien wykonać wykonać wykwalifikowany rzeczoznawca technicznych urządzeń rozrywkowych, który posiada w zakresie swoich uprawnień obsługę placów zabaw. Przegląd i wydane orzeczenie techniczne nie będą wyłącznie potwierdzeniem wykonania wszystkiego zgodnie z normą, ale dodatkowo posłużą do weryfikacji jakości wykonania sprzętu oraz montażu.

Inspekcje na placach zabaw

Dokumentacja z inspekcji placu zabaw dokonanej przez rzeczoznawcę technicznych urządzeń rozrywkowych jest dowodem, że właściciel zastosował się do wszystkich istniejących w tym zakresie przepisów oraz wymogów technicznych, aby plac zabaw był bezpieczny. Inspekcja ta także powinna (jeśli jest to wymagane) sprawdzić nawierzchnię pod kątem jej właściwości amortyzacyjnych i zgodności z normą PN-EN 1177.

Nowe urządzenia oraz nowe place zabaw powinny być szczególnie dokładnie sprawdzone pod kątem procedur zgodności i montażu zanim zostaną oddane do użytku dzieci. Jeśli na naszym placu ustawiliśmy jedno tylko urządzenie, tego rodzaju kontrola nie jest ekonomiczna, stąd też oceny dokonajmy w toku corocznej kontroli podstawowej placu zabaw. Jeśli urządzenie nie będzie odpowiednie – możemy skorzystać z gwarancji, która przed upływem tego terminu nie powinna jeszcze wygasnąć. Podobne zasady powinniśmy stosować przy wymianie urządzeń na nowe, przebudowach czy rozbudowach miejsc zabaw.

Zapraszamy do współpracy.

Uchybienia na placach zabaw

W niniejszym artykule chcielibyśmy przybliżyć Państwu wyniki kontroli, jaka została przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli na wybranych placach zabaw. Poruszona problematyka pozwoli uniknąć błędów, które nierzadko pojawiają już na etapie projektowania placów zabaw.

Mianowicie, powołani przez NIK biegli, stwierdzili na każdym z badanych 10 placów zabaw i siłowni plenerowych wybudowanych w latach 2017–2019 (I kw.), liczne odstępstwa od wymogów PN, które wpływały na obniżenie poziomu bezpieczeństwa korzystania z obiektów. Dotyczyły one niezgodności m.in. urządzeń z wieloczęściową normą PN_EN-117617 oraz normą PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych montowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa. W przypadku placów zabaw kontrolerzy stwierdzili w szczególności:

Ujawnione odstępstwa dotyczyły również urządzeń objętych certyfikatami o spełnieniu wymagań zawartych we właściwych Polskich Normach.

Powyższe pokazuje bardzo niepokojące zjawisko w zakresie stanu placów zabaw i zagrożeń z tym związanych. Kontrola NIK określiła także potrzebę sprawowania przez Inspekcję Handlową nadzoru nad spełnieniem wymagań bezpieczeństwa urządzeń instalowanych na placach zabaw.

OPERAT i PRAWO świadczy usługi w zakresie rzeczoznawstwa m.in. na placach zabaw. Dodatkowo pomagamy naszym Klientom w obszarze technicznym oraz prawnym, co pozwala nam na stworzenie dla Klientów oferty kompleksowej, uwzględniającej wszystkie aspekty działania w branży rozrywkowej.

Skontaktuj się z nami

Przeglądy, atesty - email kontakt@rzeczoznawca-dmuchance.pl
Rzeczoznawca urządzeń rozrywkowych - adres Sandomierska 7 lok. 3, 41-902 Bytom
Wróć do góry
Zamknij menu