Otwórz menu

Przegląd placu zabaw (coroczna kontrola)

Przegląd placu zabaw – zaufaj specjalistom od kontroli placów zabaw

Proponujemy Naszym Klientom obsługę w zakresie realizacji kontroli i przeglądów placów zabaw. Naszymi partnerami są zarówno indywidualni właściciele placów zabaw, jak i administratorzy, deweloperzy, spółdzielnie, gminy oraz inne podmioty, które w swoich zasobach posiadają place zabaw. W ramach Naszych usług podejmujemy się corocznej kontroli placu zabaw. Wskazana kontrola powinna być przeprowadzona z udziałem specjalistów, niezależnych od właściciela czy administratora terenu. W jej trakcie powinno być sprawdzone zużycie urządzeń, stan fundamentów, nawierzchni a także bezpieczeństwo sprzętów z uwagi na wykonane wcześniej naprawy.

Coroczna kontrola placu zabaw

Dbamy o to, aby Nasi Klienci mogli czuć się bezpieczenie, bowiem wiedza i doświadczenie rzeczoznawców technicznych urządzeń rozrywkowych w firmie OPERAT i PRAWO gwarantuje profesjonalną obsługę w materii placów zabaw. Dodatkowo w ramach czynności kontrolnych, realizujemy szkolenia dla administratorów placów zabaw, aby mogli realizować system wewnętrznego zarządzania placem zabaw.

Przeglądy placów zabaw i dostrzegane błędy.

Realizacja przeglądów placów zabaw kształtuje nasze doświadczenie jako rzeczoznawców technicznych urządzeń rozrywkowych. Nierzadko w toku wykonywania przeglądów, kontroli czy też świadczenia doradztwa w zakresie projektowania placu zabaw dostrzegamy szereg nieprawidłowości. Poniżej chcielibyśmy przedstawić Państwu otwarty katalog zjawisk, z jakimi się spotykamy w toku naszej pracy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z usług OPERAT i PRAWO, co pozwoli uniknąć poniższych błędów, do których zaliczamy:

Eksploatacja placu zabaw

Ważne, aby pamiętać iż plac zabaw tak jak każdy inny obiekt wymaga stałej dbałości, co niesie za sobą konieczność ponoszenia określonych kosztów, które roboczo możemy nazwać kosztami eksploatacyjnymi placu zabaw. Na koszty niezbędne przy zwykłym utrzymaniu placu zabaw składają się przede wszystkim wydatki z tytułu:

Warto wskazać, że niejednokrotnie koszty te ponoszą dobrowolnie członkowie lokalnych społeczności (rodzice, opiekunowie).

Dodatkowo warto zabezpieczyć „fundusz rezerwowy” w celu pokrywania kosztów, które nie pojawiają się co roku: odmalowanie metalowych części placu zabaw co 5-6 lat i wymiana urządzeń, nawierzchni oraz szkolenie personelu. Osoby zarządzające placami zabaw powinny także wykupić odpowiednie ubezpieczenie, stosownie do przepisów z zakresu odpowiedzialności cywilnej.

OPERAT i PRAWO jest firmą, która świadczy kompleksowe usługi w zakresie eksploatacji oraz zarządzania placami zabaw.

Skontaktuj się z nami

Przeglądy, atesty - email kontakt@rzeczoznawca-dmuchance.pl
Rzeczoznawca urządzeń rozrywkowych - adres Sandomierska 7 lok. 3, 41-902 Bytom
Wróć do góry
Zamknij menu