Otwórz menu

Uwagi na temat nawierzchni stosowanych na placach zabaw

W niniejszym artykule Państwa uwagę chcielibyśmy skupić na nawierzchni stosowanej na placach zabaw. Często w toku współpracy z Naszymi Klientami udzielamy wsparcia w doborze materiałów, które będą stanowić nawierzchnię konkretnego obiektu. Nawierzchnia to nie tylko ładny kolor oraz wzór, bowiem najczęstszą przyczyną urazów na placach zabaw jest upadek na nawierzchnię. Z uwagi na powyższe, jednym z ważniejszych aspektów w procesie instalowania palcu zabaw jest zapewnienie uczestnikom zabawy odpowiednio bezpiecznego podłoża. Obowiązujące normy wymagają, aby odpowiednia nawierzchnia znajdowała się pod urządzeniami wysokimi, to jest takimi, na których dzieci mogą się bawić na wysokości powyżej 600 mm. Podobna zasada dotyczy obszaru wokół urządzeń takich, jak huśtawki, karuzele i zjeżdżalnie – w tym przypadku jest to niezależne od wysokości tego sprzętu. Godne uwagi jest to, że nawierzchnie nie uchronią dzieci przed wszystkimi urazami głowy, jednak w znaczny sposób ograniczą ryzyko dla zdrowia i życia użytkowników.

przeglądy placu zabaw

W sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni czy dana nawierzchnia zapewni właściwą amortyzację należy skonsultować zagadnienie z rzeczoznawcą technicznych urządzeń rozrywkowych, celem przeprowadzenia badania zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1177. Wskazana norma jest aktem prawnym określającym wymagania odnośnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których niezbędna jest amortyzacja upadku.

Dowiedz się więcej: place zabaw atesty

Na kanwie tegoż artykułu, pragniemy wskazać , iż wyróżniamy kilka rodzajów nawierzchni:

Sypka–może się składać z takich materiałów, jak kora, wióry drzewne, rozdrobnione mechanicznie drewno, piasek, żwir lub rozdrobniona guma. Tego rodzaju nawierzchnia powinna być odpowiednio gruba, to jest sięgać na głębokość do 300 mm pod urządzeniem. Nie należy jej sto- sować pod takim sprzętem, który powinien być dobrze posadowiony (karuzele). Jest natomiast odpowiednia pod urządzeniami składającymi się z elementów poziomych, jak np. wyciągi.

Gumowa – można ją stosować w formie „kafelków” lub większych fragmentów wykonywanych na miejscu z drobnych części gumy spojonych żywicą. Dostawcy tego rodzaju nawierzchni po- winni przedstawić certyfikaty wskazujące do jakiej wysokości upadku spełnione jest kryterium HIC (Kryterium Urazu Głowy) określone w normie PN-EN 1177. Warto dodać, że gumowe na- wierzchnie są dostępne w różnych kolorach i wzorach graficznych, co można wziąć pod uwa- gę planując plac zabaw.

Kratki gumowe – zwykle to sieć gumowa, która nie dysponuje znaczną absorpcją uderzeń, jednak jeśli zostanie zamontowana w prawidłowy sposób – spełni kryteria normy PN-EN 1177 i zapewni bezpieczny upadek z wysokości nawet 3 metrów. Ponieważ trawa rośnie w przestrze- niach pomiędzy gumowymi oczkami sieci, tego rodzaju nawierzchnia jest szczególnie wska- zana na terenach pozamiejskich.

Powierzchnie dywanowe – to syntetyczne nawierzchnie rozwijane i zapewniają bezpieczny upadek z wysokości. Dostawca takiego typu nawierzchni także powinien dostarczyć odpowied- ni certyfikat, jak w przypadku nawierzchni gumowych.

Warto mieć na uwadze powyższe uwagi dotyczące nawierzchni, którą stosujemy na placach zabaw, albowiem dobór właściwego podłoża z pewnością przyczyni się do zmniejszenia dolegliwości związanych z ewentualnym upadkiem uczestnika zabawy.

Sprawdź naszą ofertę dla placów zabaw

Regulamin placu zabaw

Regulamin placu zabaw – skorzystaj z usług profesjonalistów Firma OPERAT i PRAWO, która profil swojego działania skupia wokół obsługi przedsiębiorców […]

Czytaj więcej
System zarządzania bezpieczeństwem na placu zabaw

Bezpieczeństwo na placu zabaw – zaufaj specjalistom Poniżej uprzejmie przedstawiamy wszystkim zainteresowanym tematyką placów zabaw swoistego rodzaju kompendium traktujące o […]

Czytaj więcej
Procedura wypadkowa na placach zabaw

Wypadek na placu zabaw – zrób wszystko, aby do niego nie dopuścić Nieodłącznym elementem szeroko pojmowanej branży rozrywkowej są pozytywne […]

Czytaj więcej
Inspekcje na placach zabaw po zamontowaniu urządzeń

Inspekcja placu zabaw – zaufaj specjalistom OPERAT i PRAWO realizuje dla Klientów inspekcje na placach zabaw po zamontowaniu urządzeń. Nasze […]

Czytaj więcej
Przegląd placu zabaw (coroczna kontrola)

Przegląd placu zabaw – zaufaj specjalistom od kontroli placów zabaw Proponujemy Naszym Klientom obsługę w zakresie realizacji kontroli i przeglądów […]

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Przeglądy, atesty - email kontakt@rzeczoznawca-dmuchance.pl
Rzeczoznawca urządzeń rozrywkowych - adres ul. Różana 9, 42-500 Będzin
Wróć do góry
Zamknij menu